Starfish Swimming
“Saving lives one at a time”

Het Starfish Swimming programma (een methode van Starfish Aquatics Institute (SAI)). bestaat uit cursussen met activiteiten die geschikt zijn voor de leeftijd en gericht zijn op het ontwikkelen van kernvaardigheden op het gebied van waterveiligheid en zwemvaardigheden. Leerlingen leren eerst functionele zelfredzaamheidvaardigheden en leren vervolgens de juiste zwemslagtechniek door voort te bouwen op wat ze al weten.

Een veilige en leuke zwemles wordt geven met Starfish Swimming in kleine groepjes (van maximaal 8 deelnemers). Deze worden gegeven door gediplomeerde lesgever welke elk jaar op herhalingscursus moet voor het behoud van zijn of haar licentie om zwemles te mogen geven voor Starfish Aquatics Institute.

Kinderen zijn gemiddeld na 64 zwemlesuren klaar voor hun zwemdiploma. Ieder kind is anders en leert op zijn of haar eigen snelheid, een goede communicatie naar de ouder over de vorderingen van het kind zijn daarom ook erg belangrijk.Benchmarks

Een benchmark is een specifieke vaardigheid die, wanneer uitgevoerd, aantoont dat de leerling de kerncompetentie voor die fase heeft bereikt. De competentie- en criteriumbenadering is vergelijkbaar met het verdienen van banden in vechtsporten. Door slechts enkele criteria te hebben kunnen zowel de instructeur als de leerling zich richten op het doel. De uitkomst is gericht onderwijs dat resultaat oplevert.

Kleuren

Het curriculum voor elke cursus is opgebouwd rond het concept dat er een aantal essentiële kernvaardigheden (competenties) zijn die elk persoon moet kunnen om bekwaam genoeg te zijn in het water. Binnen het Starfish Swimming curriculum krijgen de competenties een kleur, deze vertegenwoordigen een leerfase waarin is gewerkt op het ontwikkelen van een vaardigheid.

Leeftijd onafhankelijk

De competenties van elke cursus blijven hetzelfde, ongeacht de leeftijd van de leerling; Een leerling moet, bijvoorbeeld, ongeacht de leeftijd eerst de competentie "vertrouwen en onder water gaan" ontwikkelen voordat hij andere vaardigheden kan gaan leren

Aandachtgebieden

  • Vertrouwen en onderwatergaan
  • Lichaamshouding en ademhaling
  • Voortbeweging en van richting veranderen
  • Lichaamsdraaingen
  • Geintergreerde bewegingen
  • Zwemtechnieken

Starfish Aquatics Institute is onder andere aangesloten bij: